راهنمای هنرجو

هنرجوی عزیز برای پیگیری هر درس از منوی سمت راست درس مورد نظر را انتخاب کن.

صحبت های دبیر عربی(کاظمی) با دانش آموزان (دانلود صحبت ها)
دانش آموزای عزیز قبل از شروع کلاس ها به نکات تدریس به دقت گوش کنید

1.تدریس گرامرها از طریق کلیپ

2.تدریس ترجمه از طریق صدای ضبط شده

3.در صورتی که نیاز به مطلب کمک آموزشی بود از طریق فایل pdf ارسال خواهد شد

4. تکالیف را در تاریخ مشخص انجام داده و نام خود را بالای آن (با خودکار و خوش خط) بنویسید و در چت خصوصی واتساپ ارسال کنید.