هنرستان فنی و هنر شهید طالبی نجف آباد اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

محیط مدرسه

اولین دوره جشنواره ملی ایده بازار و طرح های خلاق و نوآورانه

شیوه نامه اجرایی اولین دوره جشنواره ملی ایده بازار و طرح های خلاق و نوآورانه 

با تغییر نظام آموزشی و استقرار کامل نظام 3-3-6 مسابقات و جشنواره های شاخه فنی و حرفه ای در پنج محور المپیاد شایستگی محور، ساخت پروژه و فناورانه، ایده بازار، جشنواره هنرهای تجسمی و الگوهای برتر تدریس برگزار خواهد شد.

هنرجوی عزیز، شما هیچ محدویتی در تولید ایده ندارید ..
امروزه خلاقیت ایده پردازی و نوآوری، انقلابی بزرگ در حوزه های کارآفرینی و ظهور کسب و کارهای نوپا در جهان بوجود آورده است. به منظور گردآوری و تسریع ورود ایده ها به بازار تولید محصوﻻت، مسابقات ایده پردازی در سراسر دنیا و با موضوعات مختلف شکل گرفته اند تا جریان تبدیل ایده به پدیده و در نهایت ورود به بازار را تسهیل و تسریع نماید. تدوین فعالیت های یاددهی -یادگیری در دروس مختلف نظام جدید آموزش های فنی و حرفه ای بر اساس برنامه درسی ملی و حوزه یادگیری کار و فناوری ،دیدگاه خلاقانه، نوآورانه وفناورانه حاکم می باشد. از اینروانتخاب راهبردهای یاددهی -یادگیری در فرآیند این نوع آموزش ها به کمک مواد و رسانه های یادگیری به منظور تحقق شایستگی ها استوار است. در تحول نظام جدید )تعلیم وتربیت برمبنای شایستگی (آموزش های مذکور سبب تحریک استعدادها برپایه طرحهای خلاقانه ای است که از ذهن طراوش می کند وبه مرحله شکوفایی وبالندگی می رساند وایده پردازی به عنوان پرورش افکار در جهت فرآیند کارآفرینی می باشد . بر همین اساس دفتر آموزش های فنی و حرفه ای برنامه تحولی ایده پردازی را برای گسترش تفکر و روحیه پژوهشگری ، تقویت تفکر خلاق و ظهور ایده های خلاقانه را در "اولین دوره جشنواره ملی ایده بازار و طرح های خلاق و نوآورانه" در رشته های زمینه) خدمات–ﺻنعت - کشاورزی و هنر ( به میزبانی استان مازندران به عنوان یکی از فعالیت های کیفیت بخشی برگزار می نماید. امید است که تنوع رشته ها و هدایت دقیق هنرجویان در هنرستان ها سبب شود تا هنرجویان به عرضه ایدههای خویش بپردازند و در سال تحصیلی ۹۸-۹۷ شاهد ظهور و ارائه ایده های خلاقانه جهت شرکت در این جشنواره باشیم.


اهداف:

-ایجاد زمینه ای جهت شناسایی، ارزش آفرینی وتحریک استعدادهای هنرجویان.

-توسعه و ترویج فرهنگ نوآوری و ایده پردازی در جهت توسعه کسب وکار 

-آشنایی هنرجویان با آینده پژوهی و پژوهش میدانی* فن مسئله یابی و شیوه های کشف و حل خلاقانه مسائل.

-معرفی ایده های برتر با هدف ارزش آفرینی در راستای تولید و تجاری سای ایده ها.

-ایجاد فضای رقابت یازنده میان هنرجویان برای بروز رشد و شکوفایی خلاقیت و ایده های نو

دانلود: شیوه نامه اولین جشنواره ملی ایده بازار و طرح های خلاقانه و نوآورانه  شاخه فنی و حرفه ای

زمانبندی

۹۷/۱۱ - اطﻼع رسانی به استانها 

۹۷/۱۲ - اطﻼع رسانی استانها به ادارات تابعه و ادارات به هنرستانهای مجری

۹۸/۱/۲۰ - ثبت موقت ایده در سامانه و سایر فعالیت های مرتبط و ویرایش ایده

۹۸/۲/۲۵ - ثبت نهایی ایده های مصوب شده هنرستانها در سامانه

۹۸/۴/۱۰ - داوری ایده های ثبت شده  و ارسال لیست ایده های برگزیده به کمیته اجرایی استان

۹۸/۴/۱۵ - جمع بندی، تایید و ارسال ایده ها مطابق جدول سهمیه به استان مجری (اصفهان ۱۳ نفر)

۹۸/۵/۲۰ - مرحله اول داوری کشوری

۹۸/۷ - انتخاب ایده های برتر و اعلام دبیرخانه مرکزی

پاییز ۹۸ مرحله نهایی و اختتامیه واهداء جوایز

برنامه امتحانات

امتحانات ترم تابستان

امتحانات ساعت 8:30 شروع می شوند. قبل از مراجعه به هنرستان تاریخ امتحان را در سایت ببینید.

( آخرین اصلاح 98/5/22 )

قابل توجه هنرجویان شبکه : دروس تجارت و توسعه روز یکشنبه 5/27 به صورت عملی و تئوری (بعضی سوالات تئوری و بعضی عملی) برگزار می گردد

برنامه امتحانات تابستان 98
8:30 صبح  پایه رشته
شنبه (98/5/12)    
دانش فنی پایه فتوگرافیک 10 فتوگرافیک
عکاسی پرسنلی 10 فتوگرافیک
عکاسی آتلیه 11 فتوگرافیک
یکشنبه (98/5/13)    
ارتباط موثر 10 حسابداری
دانش فنی پایه حسابداری 10 حسابداری
حسابداری اموال وانبار 11 حسابداری
شیمی 10و11 همه رشته ها
بهداشت 12 همه رشته ها
دوشنبه (98/5/14)    
حسابداری خرید و فروش 10 حسابداری
طراحی و زبان بصری 10 فتوگرافیک
تاریخ معاصر 11 همه رشته ها
حسابداری حقوق و دستمزد 11 حسابداری
ریاضی 1 پودمان 1و2 10 همه رشته ها
ریاضی 2 پودمان 1و2 11 همه رشته ها
ریاضی 3 پودمان 1و2 12 شبکه
سه شنبه (98/5/15)    
عربی 1 10 همه رشته ها
تولید محتوای الکترونیک 10 شبکه
ریاضی 1 پودمان 3 10 همه رشته ها
ریاضی 2 پودمان 3 11 همه رشته ها
ریاضی 3 پودمان 3 12 شبکه
چهارشنبه (98/5/16)    
دینی 1 10 همه رشته ها
توسعه و برنامه سازی 11 شبکه
هویت اجتماعی 12 همه رشته ها
دانش فنی تخصصی حسابداری 12 حسابداری
حسابداری صورتهای مالی 12 حسابداری
شنبه (98/5/19)    
عربی 2 11 همه رشته ها
ریاضی 1 (پودمان 4) 10 همه رشته ها
ریاضی 2 (پودمان 4) 11 همه رشته ها
ریاضی 3 (پودمان 4) 12 شبکه
عربی 3 12 همه رشته ها
دانش فنی تخصصی شبکه 12 شبکه
یکشنبه (98/5/20)    
فارسی 1 10 همه رشته ها
فیزیک 10و11 همه رشته ها
طراحی وب 11 شبکه
حسابداری بهای تمام شده 12 حسابداری
سه شنبه (98/5/22)    
زبان 1 10 همه رشته ها
زبان 2 11 همه رشته ها
ریاضی 1 (پودمان1 تا 5) 10 همه رشته ها
ریاضی 2 (پودمان1 تا 5) 11 همه رشته ها
ریاضی 3 (پودمان1 تا 5) 12 شبکه
چهارشنبه (98/5/23)    
نقشه کشی رایانه 10 شبکه
نصب و راه اندازی رایانه 10 شبکه
دانش فنی پایه شبکه 10 شبکه
محیط زیست 11 همه رشته ها
جغرافی 10 همه رشته ها
کارگاه نوآوری 11 همه رشته ها
خانواده 12 همه رشته ها
شنبه (98/5/26)    
الزامات 10 همه رشته ها
حسابداری وجوه نقد 10 حسابداری
تصویرسازی آموزشی 10 فتوگرافیک
فارسی 2 11 همه رشته ها
تصویرگری کتاب کودک 11 فتوگرافیک
دینی 2 11 همه رشته ها
فارسی 3 12 همه رشته ها
اخلاق حرفه ای 12 همه رشته ها
نصب و نگهداری شبکه 12 شبکه
یکشنبه 98/5/27
تجارت الکترونیک و امنیت شبکه 12 شبکه
توسعه و برنامه سازی 11 شبکه