هنرستان فنی و هنر شهید طالبی نجف آباد اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

اولیای مدرسه

اولیای هنرستان 

ردیف نام و نام خانوادگی سمت  
۱ روح اله عباسی مدیر
۲ رضا شجاعی معاون آموزشی
۳ حجت خاکی معاون پرورشی
۴ رضا فتاحی معاون فنی
۵ سید بهرام شکرالهی معاون اجرایی
۶ احسان ستاری سرپرست سایت
۷ سید حسین رضویان سرپرست
۸ تقی منتظری مسئول خدمات
۹ حسن جعفری نیروی خدمات

اعضاء انجمن اولیا و مربیان

نمایندگان منتخب اولیا دانش آموزان در انجمن اولیا و مربیان هنرستان در سال تحصیلی ۹۸-۹۷

ردیف نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی شغل
۱ خانم مرضیه فاضل لیسانس فرهنگی
۲ آقای حمید قنبری دیپلم آزاد
۳ آقای اصغر یزدانی سیکل آزاد
۴ آقای مهدی فاضل لیسانس حسابدار
۵ آقای مصطفی انتشاری دیپلم آزاد