مدرسه

مسابقات کشوری دروس شبکه و تجارت رشته شبکه و نرم افزار

۹۸/۳/۲۰ اعلام نتایج مسابقات کشوری  رشته شبکه و نرم افزار رایانه

کسب رتبه چهارم کشوری در مسابقات  شبکه و سخت افزار را به هنرجویان امیرمصطفی حاجی صادقیان و سعید اصلاحی تبریک می گوییم

امیرمصطفی حاجی صادقیان سعید اصلاحی

کسب رتبه سوم کشوری در مسابقات تجارت الکترونیک و امنیت شبکه را به هنرجویان سجاد مومنی و حسین سلطانی تبریک می گوییم

سجاد مومنی حسین سلطانی

المپیاد شایستگی محور شاخه فنی و حرفه ای

المپیاد شایستگی محور شاخه فنی و حرفه ای سال تحصیلی ۹۸-۹۷

با تغییر نظام آموزشی و استقرار کامل نظام 3-3-6 مسابقات و جشنواره های شاخه فنی و حرفه ای در پنج محور المپیاد شایستگی محور، ساخت پروژه و فناورانه، ایده بازار، جشنواره هنرهای تجسمی و الگوهای برتر تدریس برگزار خواهد شد

خراسان رضوی به عنوان میزبان کشوری المپیاد شایستگی محور در 10 عنوان رشته شامل شبکه و نرم افزار رایانه، تاسیسات ساختمان، صنایع فلزی، امور زراعی، مکانیک خودرو، تربیت کودک، تربیت بدنی دختران، صنایع غذایی و حسابداری، انتخاب شد که این استان برای ۸ عنوان رشته تاسیسات ساختمان، صنایع فلزی، امور زراعی، مکانیک خودرو، تربیت بدنی دختران، صنایع غذایی و حسابداری، برنامه ریزی کرده است.

توسط دبیرخانه نخستین دوره المپیاد شایستگی محور شاخه فنی و حرفه ای مستقر در استان خراسان رضوی ابلاغ شد:
شیوه نامه المپیاد شایستگی محور
به استناد بند اول بخشنامه شماره 211517/410 مورخ 97/10/17 معاونت آموزش متوسطه، شیوه نامه اجرایی نخستین دوره المپیاد شایستگی محور فنی و حرفه ای از سوی دبیرخانه این دوره المپیاد واقع در اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی ابلاغ شد.

برای دریافت این بخشنامه از طریق لینک زیر اقدام نمایید.

بخشنامه شیوه نامه اجرایی نخستین دوره المپیاد شایستگی محور شاخه فنی و حرفه ای

 تقویم اجرایی اولین دوره المپیاد شایستگی محور شاخه فنی و حرفه ای
مرجله هنرستان
۹۷/۱۲/۱۰ شناسایی شش هنرجوی برتر هر کلاس در رشته های المپیاد با توجه به ضابطه مشخص شده در شیوه نامه

۹۷/۱۲/۲۰ برگزاری آزمون شایستگی برای انتخاب هنرجو یا هنرجویان برگزیده ی هنرستان

۹۸/۱/۱۶ ارسال مشخصات برگزیدگان بخش هنرستانی به کمیته اجرایی استان 

مرحله استانی
۹۸/۲/۴ برگزاری آزمون شایستگی محور توسط استان 

۹۸/۲/۱۲ ثبت اسامی و نمره هنرجویان شرکت کننده در بخش استانی در سامانه و ارسال از طریق نامه به دفتر آموزش های فنی و حرفه ای وزارت

۹۸/۳/۲۶ پذیرش هنرجویان راه یافته به مرحله کشوری المپیاد شایستگی محور  
مرحله کشوری
۹۸/۳/۲۷ برگزاری مرحله کشوری المپیاد شایستگی محور بمدت دوروز 

۹۸/۳/۲۹ اختتامیه مرحله کشوری المپیاد شایستگی محور و تجلیل از برگزیدگان
 

نتایج المپیاد شایستگی محور شاخه فنی و حرفه ای

طبق زمان بندی و شیوه نامه المپیاد، توسط مسئولین هنرستان با بررسی نمرات و توانایی هنرجویان، شش نفر برتر و توانا در پایه دوازدهم رشته حسابداری انتخاب و با ارزیابی هنرآموزان مربوطه دو نفر توانمند (هنرجویان حامد باقری و مهدی ولایتی) از بین آنها انتخاب و به کمیته اجرایی استان جهت شرکت در مرحله اول فرستاده شدند. پس از برگزاری مرحله اول از بین ۸۰ نفر شرکت کننده در سطح استان ۷ نفر برگزیده برای مرحله دوم انتخاب و پس از انجام ارزشیابی مرحله دوم در ۹۸/۲/۸ یک نفر (هنرجو حامد باقری) به عنوان نماینده استان اصفهان جهت شرکت در مرحله کشوری انتخاب گردید.

کسب مقام اول استان در المپیاد شایستگی محور را تبریک می گوییم