مدرسه

اولیای مدرسه

اولیای هنرستان 

ردیف نام و نام خانوادگی سمت  
۱ روح اله عباسی مدیر
۲ رضا شجاعی معاون آموزشی
۳ حجت خاکی معاون پرورشی
۴ رضا فتاحی معاون فنی
۵ مصطفی پورقیصری معاون اجرایی
۶ حسنعلی ابراهیم زاده سرپرست سایت
۷ ابراهیم یاوریان مشاور تحصیلی
۸ امید اسماعیلی مسئول خدمات

اعضاء انجمن اولیا و مربیان

نمایندگان منتخب اولیا دانش آموزان در انجمن اولیا و مربیان هنرستان در سال تحصیلی ۹۸-۹۷

ردیف نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی شغل
۱ خانم مرضیه فاضل لیسانس فرهنگی
۲ آقای حمید قنبری دیپلم آزاد
۳ آقای اصغر یزدانی سیکل آزاد
۴ آقای مهدی فاضل

لیسانس

حسابدار
۵ آقای مصطفی انتشاری دیپلم آزاد

تشکیل اولین جلسه انجمن اولیا (بازگشایی مدارس - سال تحصیلی 1399-1400)