مدرسه

پیام های مهم

چرا هنرستان شهید طالبی را باید برای ادامه

تحصیل فرزندانمان انتخاب کنیم؟!


قابل توجه هنرجویان گرامی

 با توجه به تغییر سرفصل دروس تخصصی و آموزش های نوین و کاربردی شدن بحث آموزش رشته های شبکه و نرم افزار رایانه، فتوگرافیک و انیمیشن در هر سه پایه تحصیلی (دهم، یازدهم، دوازدهم) برای دروس تخصصی نیاز به لپ تاپ است و باید در روز های کارگاهی همراه خود داشته باشند.