مدرسه

نتایج المپیاد شایستگی محور شاخه فنی و حرفه ای سال تحصیلی ۹۸-۹۷

اولین دوره المپیاد شایستگی محور شاخه فنی و حرفه ای سال تحصیلی ۹۸-۹۷ با میزبانی استان خراسان رضوی در  ۸ عنوان رشته شامل تاسیسات ساختمان، صنایع فلزی، امور زراعی، مکانیک خودرو، تربیت بدنی دختران، صنایع غذایی و حسابداری، برنامه ریزی شد.

طبق زمان بندی و شیوه نامه المپیاد، توسط مسئولین هنرستان با بررسی نمرات و توانایی هنرجویان، شش نفر برتر و توانا در پایه دوازدهم رشته حسابداری انتخاب و با ارزیابی هنرآموزان مربوطه دو نفر توانمند (هنرجویان حامد باقری و مهدی ولایتی) از بین آنها انتخاب و به کمیته اجرایی استان جهت شرکت در مرحله اول فرستاده شدند. پس از برگزاری مرحله اول از بین ۸۰ نفر شرکت کننده در سطح استان ۷ نفر برگزیده برای مرحله دوم انتخاب و پس از انجام ارزشیابی مرحله دوم در تاریخ ۹۸/۲/۸ یک نفر به عنوان نماینده استان اصفهان جهت شرکت در مرحله کشوری انتخاب گردید.

افتخار می کنیم که هنرجوی عزیز حامد باقری در این مرحله امتیاز عالی کسب نمود و امیدواریم در دیگر مراحل زندگی نیز موفق و سربلند باشد. انشااله