مدرسه


 

برنامه و محل کلاس

برنامه هفتگی کلاس های عمومی و تخصصی به تفکیک رشته

برنامه امتحانات

تاریخ و ساعت آزمون های پایانی و تابستانه


 

انتخاب واحد 

انتخاب واحد دروس آزمون مجدد