مدرسه

اعضای شورای دانش آموزی

اعضای شورای دانش آموزی سال تحصیلی 98-99

ردیف نام نام خانوادگی پایه رشته سمت
۱ امید مداح 12 حسابداری رئیس
۲ اسماعیل محمدی 11 فتوگرافیک عضو
۳ سیدامیرحسین کاظمی 12 فتوگرافیک عضو
۴ امین شاهپوری 11 جسابداری عضو
۵ نوید قائدی 11 حسابداری عضو
۶ ابوالفضل صادقی 10 انیمیشن عضو
7 ایمان معین 11 حسابداری عضو
8 امید عابدینی 12 حسابداری عضو
9 رحمان مداح 12 شبکه عضو