مدرسه

آخرین مطالب درباره ادامه تحصیل

معدل هنرجویان پایه دوازدهم جهت ثبت نام کنکور سراسری سال ۹۹

معدل سال قبل

کد ملی

15.96

1080600541

19.78

1080597395

18.01

1080615032

17.49

1080624813

16.23

1080621131

16.61

1080610979

17.07

1080596224

16.35

1080615326

10.3

1080604790

18.75

1080595600

14.42

1080599258

16.17

1080613791

16.9

1080591001

14.24

1080622179

19.04

1080593489

14.13

1080605029

13.17

1080611649

14.66

1080610340

15.04

1080615512

12.04

15.7

5490133041

15.54

1991040830

16.69

1080628401

14.31

1080620176

16.64

1080602097

18.57

1080616675

16.81

1080609857

16.56

1080605525

17.06

1080606939

19.32

1080609547

18.95

1080616411

16.1

1080611193

15.66

1080599118

14.8

1080619550

16.23

1080610901

14.66

4610858975

17.29

1273827538

15.31

1080615520

12.95

1080598081

17.84

1080600531

14.08

1080601872

15.95

1080599551

16.31

1080598332

14.24

1080649735

15.18

1080590668

19.08

1080604782

18.86

1080609121

16.91

1080614427

18.31

1080622721

17.53

1080587209

16.75

91020159686

14.78

1080616381

12.6

1080590013

17.17

1080602038

16.62

5490138629

16.21

1080615881

14.14

1080615830

14.56

1080604871

14.27

1080613341

13.5

1080617922

10.99

1080602194

15.78

1080567720

16.28

5490132418

15.99

1080585907

16.49

1273646541

15.56

1080590765

 

سوالات متداول کنکور

با کلیک بر روی کلمه نظر در پایین همین صفحه سوالات خود را مطرح نمایید. در اولین فرصت پاسخ آن در زیر قرار می گیرد.

سوالات متداول درباره کنکور کاردانی فنی و حرفه ای

۱- زمان ثبت نام تا چه موقع است؟

* تا پایان روز یکشنبه ۹۸/۳/۲۶ زمان ثبت نام می باشد. ولی بهتر است قبل از روزهای پایانی ثبت نام انجام شده باشد. معمولا روزهای پایانی مشکلات قطع شدن به علت شلوغی زیاد است.

۲- سوالات از کتب کدام سال تحصیلی داده می شوند؟

* سوالات دروس پایه دوازدهم از کتب سال ۹۸-۹۷ و دروس پایه یازدهم از کتب سال ۹۷-۹۶ و سوالات پایه دهم از کتب سال ۹۶-۹۵ داده خواهد شد.

۳- سلام نمیشه دوره کارشناسی رو انتخاب کنیم؟

* مسیر ادامه تحصیل در فنی و حرفه ای مشخص شده در اینفوگرافی پایین همین صفحه را ببینید

راهنمای ثبت نام کنکور کاردانی

چند نکته در انتخاب دانشجو در آموزشکده های دولتی

شرکت کنندگان بر اساس نمره کل به صورت لیست نزولی مرتب شده سپس آموزشکده ها از بالای لیست بر اساس اولویت های انتخابی شرکت کننده دانشجو انتخاب می کنند. پس اول نمره کل آزمون مهم است و دوم ترتیب انتخاب اولویت های هنرجو اهمیت دارد. دانش آموز فقط می تواند در اولین اولویتی که قبول شده ثبت نام کند بنابراین:

۱- پنجاه اولویت خود را فقط بر حسب علاقه انتخاب کنید.

۲- قبول شدن در شهرهای مرکز استان و با جمعیت زیاد مشکل تر است.

۳- ترتیب انتخاب شهرها و نوبت روزانه و نوبت شبانه به هر صورت می تواند باشد.

۴- احتمال فبولی در شهری که دانش آموز بومی آن شهر است بسیار بیشتر از شهرهای دیگر است.

۵- ملاک قبولی دانش آموزان تراز یا نمره کل است که بر اساس درصد پاسخگویی به سوالات به دست می آید.

۶- بهترین مشاور خود دانش آموز و خانواه او است. در کنکور فنی رشته دانش آموز از قبل مشخص است و هنگام ثبت نام حداکثر ۵۰ کدرشته محل را انتخاب کرده است پس نیاز به مشاوره برای انتخاب رشته مثل کنکور سراسری را ندارد

جدول شماره (۱) منابع و ضرایب آزمون دوره های کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه ای و موسسات غیر انتفاعی سال ۱۳۹۸ (رشته های پذیرش با آزمون)

کد و عنوان رشته امتحانی

عنوان درس

تعداد سوال

ضریب

منابع آزمون

کامپیوتر (کد ۱۲)

دروس عمومی

۴۰

۳

دینی ۳، فارسی ۳، زبان ۱و۲ ، عربی ۳

دروس شایستگی پایه

۳۵

۶

ریاضی ۱ و ۲ و ۳ – شیمی - فیزیک

دروس شایستگی غیر فنی

۲۰

۳

الزامات محیط کار، کاربرد فناور های ﻧﻮﯾﻦ، ﮐﺎرﮔﺎه ﻧﻮآوری و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ، اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ ای

درس ﻫﺎی ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ فنی

۶۵

۱۲

داﻧﺶ ﻓﻨﯽ ﭘﺎﯾﻪ، داﻧﺶ ﻓﻨﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ، ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪ ای، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮای اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزی، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزی و ﭘﺎﯾﮕﺎه داده، ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و ﻃﺮاﺣﯽ وب، ﻧﺼﺐ و ﻧﮕﻬﺪاری ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺷﺒﮑﻪ و ﺳﺨﺖ اﻓﺰار، ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و اﻣﻨﯿﺖ شبکه

حسابداری (کد ۳۳)

دروس عمومی

۴۰

۳

دینی ۳، فارسی ۳، زبان ۱و۲ ، عربی ۳

دروس شایستگی پایه

۳۵

۶

ریاضی ۱ و ۲ – شیمی - فیزیک

دروس شایستگی غیر فنی

۲۰

۳

الزامات محیط کار، مدیزیت تولید، ﮐﺎرﮔﺎه ﻧﻮآوری و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ، اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ ای

درس ﻫﺎی ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ فنی

۶۵

۱۲

داﻧﺶ ﻓﻨﯽ ﭘﺎﯾﻪ، داﻧﺶ ﻓﻨﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ، ﺣﺴﺎﺑﺪاری وﺟﻮه ﻧﻘﺪ و ﺗﺤﺮﯾﺮ دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش، ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد، ﺣﺴﺎﺑﺪاری اﻣﻮال و اﻧﺒﺎر، ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺑﻬﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه و ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ، ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺻﻮرت ﻫﺎی مالی

شاخه فنی و حرفه ای

معرفی شاخه و رشته های فنی و حرفه ای

(نقل از سایت فنی و حرفه ای آموزش و پرورش)

⇐مقدمه:

      آموزش و پرورش در عین حالی که به عنوان یک حق اساسی برای مردم تلقی می‌گردد, به نوعی سرمایه‌گذاری برای آینده جامعه نیز می‌باشد که منجر به ارتقاء بهره‌وری فرد در محیط اشتغال می‌شود.

کشور جمهوری اسلامی ایران ظرفیت­ ها، منابع و مزیت های ویژه و متنوعی دارد و هم­ اکنون برای رسیدن به اهداف حال و آینده کشور(توسعه همه جانبه و پایدار) در افق 1404 نیازمند نیروی کار بهره ­ور در تمامی حرف و مشاغل برای بخش­های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.

ساختار نظام جدید تحصیلی آموزش و پرورش

ساختار نظام تحصیلی آموزش و پرورش در جمهوری اسلامی ایران براساس مفاد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، شامل ۶ سال دوره ابتدایی و ۶ سال دوره متوسطه )جمعاً دوازده سال) است.

دوران تحصیل رسمی و عمومی، با توجه به ماهیت و ویژگی برنامه‌های درسی شامل دوره آموزش عمومی (مرکب از دوره ابتدایی و دوره اول متوسطه)و دوره آموزش نیمه تخصصی (دوره دوم متوسطه) خواهد بود و در پایان دوره دوم متوسطه به دانش‌آموزان مدرک دیپلم اعطا می شود.

اهداف دوره دوم متوسطه

فراهم آوردن شرایط، زمینه ها و امکانات لازم و بسترهای قانونی و حقوقی برای تقویت و نهادینه سازی فرآیند تعلیم و تربیت در ساحت های شش گانه تربیتی دانش آموزان، توسعه آموزش های این دوره( نظری، فنی و حرفه ای، کاردانش) و ارتقای کیفیت، متناسب با نیازهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، با توجه به مقتضیات جغرافیایی مناطق و رعایت تناسب بین محتوای آموزشی، نیازها و شرایط سنی و ویژگی های جنسیتی دانش آموزان، براساس اصول زیرصورت می پذیرد:

1-تأکید بر امر تزکیه و تربیت دینی و تقویت آداب و مهارتهای زندگی

2-توسعه مهارت آموزی و اشتغال، برحسب نیازهای کشور وعلاقه واستعداد  افراد وادامه  تحصیل در آموزش عالی، بر اساس شرایط و امکانات محیط، با توجه به پیشرفت های علمی و فنی

3-افزایش کمیت و ارتقاء سطح کیفی ومنزلت آموزش های فنی وحرفه ای وکاردانش

4-توسعه و تقویت آموزش های متوسطه و ساماندهی آموزش های خارج از مدرسه، با فراهم آوردن زمینه استفاده حداکثری از مشارکت، امکانات و منابع سایر سازمانها و دستگاه ها

دانش آموزان پایه نهم(دوره اول متوسطه) برای ورود به دوره دوم متوسطه(پایه دهم) باید انتخاب شاخه و رشته داشته باشند

چگونگی انتخاب راه آینده

                انسان از لحظه‌ای که پا به عرصه‌ی وجود می‌گذارد نیازمند کمک و یاری دیگران است. در هر مقطع از زندگی بنا به مقتضیات آن دوران و به منظور کسب موفقیت‌های تحصیلی و اتخاذ تصمیم برای انتخاب شغل و حرفه‌ی مناسب محتاج راهنمایی است. امروزه دامنه‌ی تحولات جامعه، پیچیدگی روزافزونی یافته و گسترش دانش‌ و فن، تعدد مشاغل، رشد و جابجایی جمعیت، مستلزم این است که دانش‌آموزان عزیز، آگاهانه و با یک برنامه‌ریزی صحیح در انتخاب راه‌ آینده خویش تلاش نمایند.

هدف و برنامه‌ریزی در زندگی

                داشتن هدف در زندگی باعث تحرک و انگیزه شده و تلاش برای رسیدن به آن را موجب می‌شود. هدف مهمترین رکن زندگی و قصد نهایی برای ایجاد هماهنگی لازم در فعالیتها است و احتمال موفقیت را بخصوص در امر تعلیم و تربیت افزایش می‌دهد. در تعیین هدف سه عامل مهم ضروری است:

 • هدف باید واقعی، قابل دسترس و به دور از خیال‌پردازی باشد.
 • فرد از توانایی و استعداد رسیدن به آن برخوردار باشد.
 • رسیدن به هدف تدریجی باشد.

عوامل مؤثر در انتخاب رشته تحصیلی و شغل       

دانش‌آموزان قبولی پایه نهم دوره اول متوسطه وارد مرحله انتخاب رشته می‌شوند که این انتخاب، نقش سازنده‌ای در زندگی فردی و اجتماعی و شغلی آینده آنها ایفا می‌کند.

دوره‌‌ دوم متوسطه دارای سه شاخه نظری، فنی و حرفه ای و کاردانش است، هرشاخه تحصیلی معرف یک سمت‌گیری عمده درزمینه تحصیل ویا اشتغال است.شاخه ورشته در دوره دوم متوسطه

هر یک از شاخه های این دوره دارای رشته هایی خواهد بود که تنوع آ نها براساس نیاز جامعه، اقتضای زمان و امکان اجرای آن تعیین می شود.  شکل زیر شاخه های دوره دوم متوسطه را نشان می دهد

شاخه نظری

این شاخه چهار رشته، ریاضی – فیزیک، ادبیات و علوم انسانی، علوم تجربی و علوم و معارف اسلامی را در بر می گیرد.

شاخه کاردانش

این شاخه دارای چهارزمینه صنعت،کشاورزی ،خدمات وهنر است که هر زمینه دارای یک یا چند گروه، هر گروه دارای یک یا چند رشته اصلی و هر رشته دارای یک یا چند رشته مهارتی می باشد.

 واحدهای آموزشی مربوط به این شاخه هنرستان کاردانش نامیده می شوند.

شاخه فنی و حرفه‌ای

در نظام جدید آموزشی این شاخه مشتمل بر چهار زمینه صنعت، کشاورزی ، خدمات وهنر است که هر زمینه دارای یک یا چند گروه، هر گروه دارای یک یا چند رشته اصلی می باشد و جمعا دارای 41 رشته است.

 • زمینه ی صنعت مشتمل بر 18رشته که 13رشته از آن خاص پسران و 5رشته از آن مشترک بین دختران و پسران می باشد.
 • زمینه کشاورزی شامل 5رشته که از میان آن 4رشته خاص پسران و1 رشته مشترک بین دختر و پسر می باشد. 
 • زمینه ی خدمات شامل 5 رشته است که 1 رشته خاص دختران و2رشته مشترک بین دختران و پسران و2 رشته خاص پسران می باشد.
 • زمینه ی هنر 13 رشته که1 رشته خاص دختران و12 رشته مشترک بین دختران وپسران می باشد.

واحدهای آموزشی مربوط به این شاخه هنرستان فنی وحرفه ای  نامیده می شوند.

 اهمیت و ضرورت آموزش های فنی وحرفه ای

از اصلی ترین اهداف آموزش های  فنی و حرفه ای  ایجاد زمینه مناسب برای هدایت دانش آموزان به سمت اشتغال وآموزش مهارتهای مورد نیاز بازار کار است ، تربیت وآموزش  نیروی های جوان و مستعدی که می باید موتور محرکه اقتصاد و صنعت باشند و در آینده در فعالیت های صنعتی و بازار کار مشغول شوند ، تطابق هر چه بیشتر این آموزش ها با نیازهای بازار کار شاخص مهم موفقیت در هنرستان های فنی وحرفه ای وکاردانش تحت پوشش است.

آموزش و تربیت فنی و حرفه ای با کیفیت، کارا و اثربخش، یکی از گزینه­ های اصلی برای تربیت نیروی کار ماهر است که با توجه به شرایط فرهنگی، آموزشی و اجتماعی کشور، کسب شایستگی­ها و ایجاد صلاحیت­ های نیروی کار براتی ورود به حرف و مشاغل سطوح ایتدایی و میانی را امکان­پذیر خواهد کرد.

آموزش­ هایی که دقیقاً پاسخگوی نیازهای اشتغال و منطبق بر تغییرات فناوری است، آموزش­ های فنی‌و‌حرفه‌ای است واز این رو به منزله اهرم توسعه در کلیه برنامه‌های توسعه فرهنگی اجتماعی و اقتصادی است.

ضرورت برنامه‌ریزی در طراحی و تدوین و توسعه آموزش فنی و حرفه‌ای در اسناد بالا دستی مورد تاکیدمی باشد . برخی از این اسناد عبارتند :

 • قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: اصل سوم (بند های 12 و 13)، اصل بیست و هشتم، اصل سی ام و اصل چهل و سوم (بندهای 2 و 9)
 • سیاست های کلی ابلاغی کشور در بخش اشتغال (بندهای 1 و 2)
 • سیاست های کلی ابلاغی کشور در ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور (بند 4-8)
 • سیاست های کلی ابلاغی کشور در تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی (بند 12)
 • قانون اهداف و وظایف آموزش و پرورش مواد 3 و6
 • سند تحول بنیادین آموزش و پرورش (هدف عملیاتی1 راهکار 6-1، هدف عملیاتی 5 راهکار 5-5، هدف عملیاتی 6 راهکار 5-6 و هدف عملیاتی 21 راهکار 3-21)
 • برنامه درسی ملی ایران (بیانیه حوزه یادگیری کار و فناوری)

  از طرفی بررسی اسناد دنیای کار نشان‌دهنده کارآیی درونی و بیرونی رشته‌های شاخه فنی وحرفه ای در دست‌یابی به نیروی متخصص و کارآمد در سطوح مختلف است.

همچنین باتوجه به اینکه امروزه در کشورهای توسعه یافته ودرحال توسعه خلاقیت‌ها و نوآوری در حال رشد وتوسعه است، لذا باید محصول آن در پیامدهای برنامه‌ریزی آموزشی بویژه توسعه آموزش های فنی و حرفه‌ای ظاهر شود،لذا برنامه‌ریزی جدیدآموزش های فنی وحرفه ای رابطه نزدیکی با دنیای کاردارد.

با توجه به جایگاه خاص آموزش های فنی وحرفه ای در اسناد بالادستی و ارتباط آن با تغییرات فناوری ، نیازسنجی شغلی در دنیای کار در گروه های شغلی مختلف با توجه به فراوانی مشاغل و ارتباط آن با وظایف و حرفه‌هابررسی وبرنامه ریزی شغلی از طریق تحلیل حرفه، وظایف، کارها و مراحل کار صورت گرفته است.این فرایند طبق استاندارد ISCO2008 و مقایسه چند کشور پیشرفته و یک کشور که نظام آموزشی آن مشابه با ایران است، انجام شده است .

اهداف شاخه فنی و حرفه‌ای

 • اعتلای سطح فرهنگ و دانش عمومی، شناخت وتقویت شایستگی های تربیتی ،فضایل اخلاقی،بینش سیاسی واجتماعی دانش آموزان برای دستیابی به زندگی مناسب.
 • شناخت بهتر استعداد و علاقه دانش آموزان و ایجاد زمینه مناسب  برای کسب توانمندی ها ومهارت های لازم وهدایت آنان به سمت اشتغال مفید.
 • ایجادآمادگی نسبی دانش آموزان برای اشتغال وادامه تحصیل در رشته‌های خاص علمی کاربردی

فراگیران (هنرجویان)در طول آموزش در این شاخه :

 • دیگران را با توانایی هایشان می شناسد و عیب جویی را یک ضد ارزش می داند.
 • رفتار و اعمال خود را بر پایه عقل و فکر ارزشیابی و انتخاب می کند.
 • با اعتقاد به تأثیر علم در انجام درست کارها فن آوری مناسب را به خدمت می گیرید.
 • با توجه به تواناییهای خود و نیاز جامعه می تواند انتخاب شغل نماید.
 • با حداقل یک زبان خارجه در حد توانایی ارتباط با دیگران آشنایی دارد.
 • کار را عبادت می شمارد و از تن پروری و راحت طلبی دوری می جوید.
 • مشاغل مولد و مشروع جامعه خود را می شناسد و برای دستیابی به آنها تلاش میکند.
 • شایستگی را محور یادگیری تخصص خود می داند.

طول دوره تحصیل و برنامه درسی رشته های شاخه  فنی وحرفه ای

مدت دوره ­ی آموزش در شاخه فنی و حرفه ای 3 سال شده است و مانند دانش آموزان شاخه های دیگر دیپلم دوازده ساله دریافت می کنند. آموزش مبتنی بر شایستگی رویکرد جدید آموزش در این شاخه است . یکی از تعاریف مهم شایستگی انجام کار بر اساس استاندارد مشخص است. هنرجویان هنرستان های فنی و حرفه ای بر اساس این رویکرد تلفیقی از دانش(دروس تئوری)، بینش و مهارت را تجربه می کنند.

برنامه‌ درسی رشته های شاخه فنی وحرفه ای بر اساس اسناد نیازسنجی دنیای کار ودنیای آموزش تدوین شده است، محتوی آموزشی به گونه‌ای می باشدکه نیازهای تعریف شده برای مشاغل و حرفه‌های بازار کار را تامین ‌می کند. آموزش و ارزشیابی به طریقی صورت می گیرد که فراگیر پس از دانش‌آموخته شدن می تواند مستقیماً وارد دنیای کار شده و کسب درآمد کند.

بنابراین وجه تمایز این شاخه در این است که هنرجویان پس از فارغ التحصیلی اختیار دارند به راحتی وارد بازار کار شوند(با توجه به شایستگی های فنی و غیر فنی کسب نموده) یا متناسب با بنیه علمی فراگرفته از سطح کاردانی تا دکتری ادامه تحصیل دهند.

شکل زیر جدول دروس این شاخه را به صورت کلی نشان می دهد. همه هنرجویان رشته­ های شاخه فنی و حرفه­ ای دروس تخصصی خود رادر قالب دروس کارگاهی وغیرکارگاهی(ردیف 7 و 9) گذرانده و شایستگی­ های لازم را کسب می­کنند

به عبارت دیگر همه رشته ها دارای 6 کارگاه تخصصی 8 ساعته مرتبط با رشته هستند و دو درس دانش فنی پایه و تخصصی نیز مفاهیم پایه را در اختیار هنرجویان قرار می دهد. همچنین در پایه دهم یک درس مشترک گروه که کارگاهی نیز می باشد برای هنرجویان در نظر گرفته شده است.

از طرفی چهار درس مستقل(الزامات محیط کار، کارگاه نوآوری و کارآفرینی، کاربرد فناوری­های نوین/مدیریت تولید، اخلاق حرفه­ای) مهارت­های انسانی، اخلاقی، عقیدتی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و ارزشی است. به طور مثال درس الزامات محیط کار به هنرجو برای یافتن موقعیت شغلی مناسب، حضور موثر و توسعه جایگاه شغلی، پیشگیری و کنترل مخاطرات شغلی،، افزایش اعتماد به نفس و عزت نفس و خودکارآمدی در محیط کار  کمک می کند.

در نهایت درقالب درس کارآموزی هنرجویان آموخته های خود را در محیط واقعی کار تکمیل می کنند.

ویژگی‌های شخصیتی

 • علاقه‌مند به تحصیل در شاخه فنی و حرفه‌ای مانند برقراری ارتباط کلامی، چشمی و نفوذ در افراد
 • توانایی ادراکی مانند تعیین موقعیت در محیط، درک وضعیت و تصمیم‌گیری صحیح
 • توانایی استفاده از زبان بدن در حد نیاز و با توجه به شرایط
 • داشتن مهارت­های پایه مانند صحبت کردن، نوشتن، خوب گوش دادن و درک مطلب
 • رعایت احترام متقابل هنگام برقراری ارتباط با مشتری و رعایت حقوق آنان
 • دقیق بودن در اجرای کار و توانایی درک محیط‌های خطرزا
 • احترام گذاشتن به قوانین صنفی مرتبط واجرای دقیق آن‌ها

ویژگی‌های جسمانی

 • توانایی روان حرکتی( هماهنگی اعضاء حرکتی و آمادگی دست و بازو هنگام کار)
 • توانایی فیزیکی( قدرت بدنی، انعطاف‌پذیری اعضای بدن، تعادل جسمی و حرکت و هماهنگی کامل انگشتان دست)
 • توانایی حسی(دیدن اشیاء درفاصله نزدیک و دور، تشخیص رنگ، شنوایی کامل و حساس، بویایی کامل و لامسه)

ویژگی‌های علمی

 • اخذ کارنامه قبولی پایه نهم در دوره اول متوسطه
 • اخذ اولویت زمینه فنی و حرفه‌ای در برگه هدایت تحصیلی

******

حرفه‌ های ‌ قابل احراز

دانش آموزان در هنرستان های فنی وحرفه ای پس از آموزش ، به شرط کسب شایستگی های لازم  می توانند در گروه شغلی مرتبط به رشته انتخابی خود به شرح زیروارد بازارکار شوند :

 گروه اول: مشاغلی که دانش‌آموختگان دوره سه ساله دوم متوسطه می‌توانندبه عنوان کمک تکنسین  پس از اتمام تحصیل به طور مستقیم

گروه دوم: مشاغلی که لازم است برای اشتغال در آن دانش‌آموختگان دوره‌های آموزشی دوره کاردانی(تکنسین) وبالاتر(تکنسین ارشد ومهندس)  را طی ووارد بازار کار ومشغول به کار شوند. 

اینفوگرافی شاخه فنی و حرفه ای